E-Mailling

E-Mailling

Uşak Yazılım, müşterilerine interaktif pazarlamada etkili olacak çözümler sunar. Bu çözümleri sunarken müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapar ve doğrudan ihtiyaca yönelik stratejiler belirler. Uşak Yazılım, müşterilerine interaktif alanda danışmanlık hizmeti verirken, müşterilerine ait ürünlerini internet ortamında en verimli şekilde tanıtmalarına ve satmalarına yardımcı olur. Uşak Yazılım, bu tanıtım/pazarlama ve satışın en iyi şekilde yapılması için, çevrimiçi (online) pazarlamanın tüm kollarını etkin şekilde kullanır. Bu hizmet evvelinde de müşterilerilerine interaktif pazarlamada ihtiyacı olan kolları belirlemesine yardımcı olur.

İnteraktif Pazarlama Danışmanlığıİnteraktif Pazarlama Danışmanlığı

İnteraktif pazarlama danışmanlığı, pazarlama süreci yönetimindeki stratejilerin teknolojik iş ortaklığıdır. Pazarlama sürecinin doğru şekilde yönetimi, interaktif pazarlama danışmanlığından doğru şekilde faydalanması ile olabilir.

Online Marka Oluşturma ve KonumlandırmaOnline Marka Oluşturma ve Konumlandırma

Uşak Yazılım şirketlerin online ortamda markalaşmalarına yardımcı olacak uygun çözümleri sunar. Markanın sadece isme hitap etme şekline göre yapılandırmadan çok, hedef kitleye hitap eden, hedef pazara göre seçilmiş, tescilli ve korunmalı olmasına dikkat eder.

Çevrimiçi (Online) Site TanıtımıÇevrimiçi (Online) Site Tanıtımı

Uşak Yazılım, günümüzde çevrimiçi (online) tanıtımın sadece basit bir web sitesi ile sağlanacağına inanmamaktadır. internetpazarlama.net, birçok aracı kuruluş ve kişilerin maliyetini ortadan kaldırarak müşterilerine hizmet sunarken, çok daha fazla kişiye ulaşmanın değişik çözümlerini de önerir.

Özelleştirilmiş Site Trafik AnaliziÖzelleştirilmiş Site Trafik Analizi

Şirketler birçok sebepten dolayı kendi sitelerinin trafik analizlerini görmek ister. Bu analizlerin en önemlisi, bir sitenin kullanıcılar tarafından gerçekten ilgi çekip çekmediği ve ziyaret edilip edilmediğidir. Bu aynı zamanda, site için harcanmış olan emek, zaman ve bütçenin değerini ölçmek için de bir değerlendirme yöntemidir.